Aanmelden en plaatsen buitenschoolse opvang.


De locatiemanager is verantwoordelijk voor de plaatsing van uw kind(eren) bij de locatie van uw keuze. Bij haar kunt u ook terecht voor een rondleiding ( aan te vragen via de telefoon of email ) en allerlei vragen over de opvang, tarieven, wachtlijsten en ga zo maar door.

Aanmelding buitenschoolse opvang

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit wensenformulier BSO invullen. Deze kunt u mailen naar de locatiemanager van de betreffende vestiging. Zodra wij dit formulier ontvangen hebben, neemt de locatiemanager telefonisch contact met u op om de inhoud van het formulier met u door te nemen, zodat wij uw gegevens zo goed mogelijk kunnen verwerken.

Contract en intake

Op basis van de gegevens uit uw wensenformulier stelt afdeling klantenservice, mits er plek is op de dagen dat u opvang bij ons wilt afnemen, een contract op. De plaatsing wordt definitief zodra het contract ondertekend bij ons retour is. Het contract dient u binnen 10 werkdagen aan ons te retourneren. Het afgeven van een machtiging tot automatische incasso is hierbij verplicht.

Na ondertekening van het contract neemt de locatiemanager van uw vestiging contact met u op en wordt er een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Het intakegesprek wordt uitgevoerd door de mentor van uw kind.

Na ondertekening van het contract gaat een opzegtermijn van 1 maand in.