Beleid BSO’s Jump-Inn


Beleid kinderopvang Jump-Inn

De BSO’s van Jump-Inn staan voor professionele kinderopvang met veel individuele aandacht voor uw kind.

Ieder kind is uniek. Van nature zijn kinderen leergierig, nieuwsgierig, ontdekkingsgericht, energiek en allemaal anders. Daarom zien wij het als onze opdracht om kinderen de gelegenheid te geven om te groeien, zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien tot individuen met eigen talenten en interesses.

In onze manier van werken, de activiteiten die we doen met de kinderen, de materialen en inrichting van onze ruimten worden de kinderen uitgedaagd tot ontdekken en op een speelse manier te leren.

Wij zien onszelf als partners van de ouders als het om de opvoeding en verzorging van uw kind gaat. In de omgang met uw kind en in onze werkwijze streven we ernaar zoveel mogelijk met u op één lijn te zitten.

In ons algemeen pedagogisch beleid en onze pedagogisch werkplannen per locatie staat onze pedagogische werkwijze verder uitgelicht. Deze wordt beschreven aan de hand van vier ontwikkelingsdoelen:

Tevens werken wij met verschillende protocollen en werkwijzen op gebied van gezondheid en veiligheid en richtlijnen vanuit de Wet Kinderopvang. Al het beleid is in te zien op de locaties.

Naast de ontwikkeling van kinderen vinden wij de ontwikkeling van onze medewerkers ook erg belangrijk. Daarom bieden wij hen jaarlijks scholing aan op gebied van pedagogiek, bedrijfshulpverlening, veiligheid en kinder EHBO. Tevens worden alle medewerkers vanaf 1 januari 2019 gecoacht in hun pedagogisch handelen door onze HBO pedagogisch coach.

Maar wij vinden dit alles nog niet genoeg. Wij gunnen de kinderen namelijk veel meer dan dit! Lees hier verder over onze missie en visie!

Sport- en uitstapjes BSO

Wij maken gebruik van een aantal multifunctionele ruimtes; onder andere bij Sportvereniging KDO. Tevens zitten we her en der in de scholen zelf.

Wat Jump-Inn zo uniek maakt is het sportprogramma dat, naast de reguliere opvangactiviteiten, aangeboden wordt. Wij hebben in de loop van de jaren een sportprogramma ontwikkeld wat goed aansluit bij de verschillende leeftijden en bijdraagt aan een evenwichtige ontwikkeling van ‘onze’ kinderen.

De sportactiviteiten worden begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers, die daarbij ondersteund worden door stagiaires van de ROC “Sport en Bewegen” niveau 3. Naast de sportactiviteiten is er volop gelegenheid tot vrij spelen, knutselen, buitenspelen en om mee te doen aan extra activiteiten zoals koken.

Tijdens schoolvakanties organiseren we diverse activiteiten en uitstapjes. Buitenschoolse Opvang Jump-Inn beschikt uiteraard over de benodigde gemeentelijke vergunningen en voldoet aan alle wettelijke eisen gesteld aan kinderopvang. Deze zijn terug te vinden in het inspectierapport op de website van het landelijk Register Kinderopvang.

Samenwerken met de basisschool

Wij vinden een goede samenwerking met de basisschool van groot belang. Voor kinderen die de BSO bezoeken is dit prettig. Wij onderhouden korte lijnen met de leerkrachten en houden elkaar op de hoogte over het wel en wee van uw kind.

Ook voor onze peuters op onze kinderdagverblijven is het fijn om vlakbij of in de basisschool te worden opgevangen. Zij leren zo de (school-)omgeving en de BSO alvast kennen. Hierdoor is er ook meer vanzelfsprekend regelmatig overleg tussen de kinderopvang en de basisschool. Zo ontstaat er een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen en wordt de overgang van de kinderopvang naar de basisschool straks zo klein mogelijk.

Wanneer u als ouder zowel een kind op de BSO als op de hele dagopvang heeft, is het voor u organisatorisch makkelijker wanneer alle opvang centraal rond de basisschool is geregeld.