Buitenschoolse opvang Jump-Inn de Kwakel 4-7jaar

De BSO is gesplitst in 2 groepen. De kinderen van 4 t/m 7 jaar zitten in het lokaal in Basisschool De Zon en de kinderen van 7 t/m 12 jaar zitten bij KDO. We hebben hiervoor gekozen om zo gericht mogelijk activiteiten aan te kunnen bieden.

De leeftijd van 7 jaar zit in beide groepen, omdat op die leeftijd het ene kind er al wel aan toe is om over te gaan naar KDO en het andere kind daar nog niet aan toe is. Zo kunnen we per kind kijken of de ontwikkeling van dit kind het toelaat om al over te gaan.

In de groep op de Anjerlaan halen we de kinderen die in de kleuterklas zitten op als de school uitgaat. De kinderen die in groep 3 of 4 zitten komen zelfstandig naar het lokaal toe. Bij binnenkomst gaan de kinderen naar het toilet en wassen hun handen. Dan gaan we aan tafel om lekker wat fruit en groente te eten en een bekertje limonade/water te drinken. Daarna is het tijd voor een activiteit uit ons activiteitenprogramma dat wij maken met het programma Doenkids. Elke maand zal dit programma opgestuurd worden per mail. De kinderen mogen meedoen aan deze activiteit maar zijn absoluut niet verplicht. Uiteraard worden ze door ons wel gestimuleerd om mee te doen. Ook buitenspelen behoort tot 1 van de activiteiten. Bewegen is voor kinderen van essentieel belang. Zeker na een dag op school, waarin ze veelvuldig stil hebben moeten zitten. De BSO tijd is de tijd van de kinderen en doen zij wat ze het leukste vinden. Om 17.00 uur is de activiteit afgelopen en hebben de kinderen vrij spel en dan komen al vrij snel de eerste papa’s en mama’s om de kinderen op te halen.

Kinderen die sporten bij KDO kunnen ook op hun BSO dag daar naartoe. De kinderen worden dan door een PM’er naar hun sport begeleid. Er zijn verschillende sporten waar zij deel aan kunnen nemen. Te denken valt aan:

  • Voetbal
  • Handbal
  • Dansen
  • Turnen

Tijdens de vakantieperiode/studiedagen zijn de kinderen ook van harte welkom om bij ons te komen spelen. Er zijn kinderen die hebben een vakantiecontract en komen op hun vaste dagen in de vakantie bij ons, maar ook de kinderen zonder contract kunnen uiteraard komen spelen. De vakantieperiode/studiedagen brengen we altijd door bij KDO. Daar hebben we de meeste ruimte en kunnen we heerlijk spelen. Er is altijd een vakantieprogramma dat we zelf samenstellen in Doenkids. Deze wordt altijd 2 weken voor de vakantie toegestuurd per mail.


Tarieven voor Buitenschoolse opvang in De Kwakel

Onderstaande prijzen voor de opvang van uw kind zijn eten, drinken en de overige benodigdheden voor de verzorging van uw kind.

Tarieven Jump-Inn De KwakelUurtarief 2020*
Naschoolse opvang excl. vakantie (40 schoolweken)€ 9,46
Naschoolse opvang incl. vakantie (52 weken)€ 8,35
Buitenschoolse opvang (voor-, en naschoolse opvang)€ 7,68
Buitenschoolse opvang en vakantie-opvang€ 7,62
Voorschoolse opvang€ 9,46
Vakantie-opvang 12 weken (10 uur per dag)€ 9,93
Vakantie-opvang 12 weken (12 uur per dag)€ 9,93

*Studiedagen zijn niet inbegrepen. Deze worden apart gefactureerd en kunt u apart aanvragen.


Toeslag berekenen

U kunt de maandkosten voor de opvang van uw kind berekenen aan de hand van het gewenste aantal uren, het uurtarief en de kinderopvangtoeslag die u ontvangt van de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kunt u uw toeslag berekenen.


Bezoek onze buitenschoolse opvang De Kwakel

Kom gezellig bij ons langs om de sfeer te proeven en maak een afspraak met de locatiemanager Sandra 06 – 28264237.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit inschrijfformulier BSO invullen. Zodra wij dit formulier ontvangen hebben, neemt Sandra telefonisch contact met u op om de inhoud van het formulier met u door te nemen, zodat wij uw gegevens zo goed mogelijk kunnen verwerken.


Smoelenboek

Sandra: Locatiemanager

Rob

Linda

Genan

Jessica: Invalkracht

Adres
Anjerlaan 3
1424 AM De Kwakel

Telefoon
06 - 33 44 53 58

Email
sandra@bsojumpinn.nl


Openingstijden

Maandag VSO 06:30 - 08:30 uur BSO 15:00 - 18:30 uur
Dinsdag VSO 06:30 - 08:30 uur BSO 15:00 - 18:30 uur
Woensdag VSO 06:30 - 08:30 uur BSO 15:00 - 18:30 uur
Donderdag VSO 06:30 - 08:30 uur BSO 15:00 - 18:30 uur
Vrijdag VSO 06:30 - 08:30 uur BSO 15:00 - 18:30 uur

Locatiemanager
Sandra

Oudercommissie
ocbsodekwakel@ouders.me


GGD rapport
LRKP nummer: 189214867

Bekijken